Vrijdag 12 januari 2024Theater aan Het Spui

Over

Organisatie

Contact

De activiteiten en van Talk-Theater XL draaien om vrouwenrechten, emancipatie, multiculturaliteit en integratie, in woorden, op papier en multimediale projecten en theaterconcepten.

Over Talk-Theater XL

De theatervoorstelling Her (s)tories is een initiatief van stichting Talk-Theater XL. Met de stichting deelt schrijver Shantie Singh haar passie voor vrouwenrechten, emancipatie, multiculturaliteit en integratie. Dit doet ze niet alleen door woorden en verhalen op papier te zetten, maar ook middels multimediale projecten en theaterconcepten. Binnen Talk-Theater XL worden die concepten zowel vormgegeven als gefaciliteerd en vertaald naar theaterproducties en debatprogramma’s, waarbij ingezet wordt op de kracht van taal in gesproken woord. De stichting opereert zonder winstoogmerk en op het snijvlak van talkshow en theater. In de gerealiseerde programma’s worden kunst, cultuur en maatschappelijk engagement met elkaar gecombineerd, en wordt het publiek uitgenodigd tot reflectie, gesprek en actie.